News

ເປີດທາມລາຍຢ່າງໂຫດ ຢູ່ໃນໂໝດທ່ອງທ່ຽວອິດສະຫຼະ

ເປີດທາມລາຍຢ່າງໂຫດ ຢູ່ໃນໂໝດທ່ອງທ່ຽວອິດສະຫຼະ

– ວັນທີ່ 21 /8/2021 ອອກຈາກສູນ ຈຳກັດບໍລິເວນ ເພື່ອກັບບໍລິຄຳໄຊ (ບໍ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນ)ໂດຍລົດ 2 ແຖວ ໃນລົດ ມີແຮງງານ 5 ຄົນ (ປາກກະດິງ 2 ທ່າພະບາດ 3)ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ 3 ຄົນແລະ ຂັບລົດ 1 ຄົນ (ປາກກະດິງ 1 ທ່າພະບາດ2) ຄົນ ຮອດບ້ານ ຄອນສົງ ຕົນເອງໄດ້ລົງບ້ານແລ້ວນອນ ເຮືອນໃນເຮືອນມີ 3 ຄົນ

– 22/8/2021 ອອກໄປນອນຖຽງນາ ຕອນສວຍໝູ່ໄປຫາ 8 ຄົນ ກີນເບຍຊູມກັນ ຮອດ 19:30 ໝູ່ ກູ່ມໃໝ່ 2 ຄົນ ມາຕ້ອນເອົາ ຂີ່ລົດຈັກຊ້ອນສາມຄົນໄປຫຼີ້ນຮ້ານອາຫານຕົ້ນຄູນຄາລາໂອເກະ ອອກຈາກບ້ານ 4 ກິໂລແມັດປະມານ 10 ໂມງ ໄປແວະຫຼິ້ນສາວຮ້ານນ້ອຍ ໜອງຂີ້ຄວາຍ ມີຜູ້ສາວ 3-4 ຄົນ ໄດ້ເວລາເໝາະສົມໄປນອນນໍາຜູ້ສາວ

– 23/8/21 ໝູ່ໄດ້ໄປຮັບເອົາມາຫຼິ້ນເຮືອນ ກີນເລົ້າຂາວຊຸມກັນ 3 ຄົນ ແລະ ແມ່ເຈົ້າຂອງເຮືອນມານັ່ງຫຼິ້ນນຳຕອນຄ່ຳກັບໄປນອນຢູ່ຖຽງນາ

– 24/8/21 ໜູໄປຫາ 3 ຄົນ ກີນເບຍຊູມກັນຕອນຄ່ຳ ອອກໄປຮ້ານຕົ້ນຄູນຄາລະໂອເກະ ເພີ່ມ ອີກ 1 ຄົນ ລວມ 4 ຄົນແລ້ວໄປຮ້ານນ້ອຍບ່ອນເກົ່າ ພ້ອມເອົາຜູ້ສາວຄົນໃໝ່ໄປນຳກັນຈົນແຈ້ງ

– 25-26/8/2021 ນອນຢູ່ຖຽງນາບໍ່ໄດ້ໄປໃສ

– 27/8/21 ຫ້ອງການສາທາເມືອງແຈ້ງສະເພາະກິດບ້ານໄປເອົາຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າຫ້ອງແຍກປ່ຽວໂຮງໝໍຊູມຊົນປາກກະດິງ

– 28/8/21 ເກັບຕົວຢ່າງ ເພື່ອກວດຊອກຫາເຊື້ອໂຄວິດ

– 31/8/21 ຜົນອອກມາພົບເຊື້ອ ໂຄວິດ -19

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button