News

ກຽມປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ແຕ່ບໍລິຄໍາໄຊ ຫາຄໍາມ່ວນ

ເມື່ອອາທິດຜ່ານມາ ທີ່ກົມຂົວທາງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ຍທຂ), ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້, ເຊິ່ງມີຄວາມຍາວ 78 ກມ (ແຕ່ ກມ 190- ກມ 268) ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ລະຫວ່າງກົມຂົວທາງ ກະຊວງ ຍທຂ ແລະ ບໍລິສັດ China International Water and Electric Corporation ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນຈາກທະນາຄານລົງທຶນພື້ນຖານໂຄງລ່າງອາຊີ ແລະ ກອງທຶນທາງ (AIIB) ໃນມູນຄ່າ 29.690.305 ໂດລາສະຫະລັດ.

ຕາງໜ້າລົງນາມຄັ້ງນີ້, ໂດຍທ່ານ ສຸກສາກົນ ແຫວນວົງສົດ ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ແລະ ທ່ານ ຊູ ຮັນ (Xu Han) ຕາງໜ້າບໍລິສັດ China Inter national Water and Electric Corporation ມີບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ສຸກສາກົນ ແຫວນວົງສົດ ຫົວໜ້າໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ໄດ້ກ່າວວ່າ: ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນຈະເລີ່ມປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງແຕ່ ກມ 71 ຫາ ກມ 346 ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 275 ກິໂລແມັດ, ໂດຍໄດ້ແບ່ງອອກ ເປັນ 4 ຊ່ວງ, ຊຶ່ງແຕ່ລະຊ່ວງ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນເງິນກູ້ດອກເບ້ຍຕໍ່າ ຈາກ ສາມສະຖາບັນການເງິນ ຄື:

ທະນາຄານໂລກ (WB) IDA ພາຍໃຕ້ໂຄງການຂະແໜງຂົວທາງໄລຍະ 2 (LRSP2), ທະນາຄານ ລົງທຶນເອີຣົບ (EIB), ທະ ນາຄານການລົງທຶນໂຄງລ່າງພື້ນຖານອາຊີ (AIIB) ແລະ ລັດຖະບານລາວ (ກອງທຶນທາງ) ຮູບແບບສັນຍາ ແມ່ນໃຊ້ຮູບແບບສັນຍາໃໝ່ OPBRC ໂດຍກໍ່ສ້າງ 3 ປີ ແລະ ບູລະນະຮັກສາ 7 ປີ.

ໃນການອອກແບບເພື່ອປັບປຸງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເປັນການຍົກລະດັບຈຸດນໍ້າຖ້ວມ, ຂະຫຍາຍໜ້າທາງໃຫ້ກ້ວາງອອກໄປຕື່ມບາງຊ່ວງ (ຈາກ 9 ແມັດ ມາເປັນ 12 ແມັດ) ແລະ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຮັບນໍ້າໜັກການບັນທຸກຕາມມາດຕະຖານຂອງອາຊຽນ ຄື 11 ໂຕນຕໍ່ເພົາ (ຂອງລາວແມ່ນ 9,1 ໂຕນຕໍ່ເພົາ).

ສຳລັບໂຄງສ້າງທາງໄດ້ອອກແບບເປັນໜ້າທາງປູຢາງຂົ້ວ AC ສະເພາະຊ່ວງທີ 3 ແຕ່ ກມ 190 ຫາ ກມ 268 ມີລວງຍາວ 78 ກມ ໃນກອບສັນຍາແບບມອບ ເໝົາ (Output and Performance- Based Road Contract–OPBRC) ໝາຍຄວາມວ່າ ຜູ້ຮັບເໝົາເປັນຜູ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງ ສຳເລັດແລ້ວສືບຕໍ່ບູລະນະຮັກສາໄປອີກຕື່ມ 7 ປີ, ຈຶ່ງມອບໃຫ້ແກ່ເຈົ້າຂອງໂຄງການ.

ຂໍ້ມູນ: ກະຊວງ ຍທຂ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button