News

ພວກເຮົາມາຮອດຈຸດນີ້ແລ້ວບໍ? ການຕື່ມນໍ້າມັນແບບຈຳກັດ

-ເນື້ອໃນຂຽນວ່າ: ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກ ລົບກວນລູກຄ້າໃສ່ນໍ້າມັນເລີ່ມຕົ້ນທີ່ 15,000 ກີບຂຶ້ນໄປ (ຂໍຂອບໃຈ)

ຂໍອະໄພ! ສະເພາະແອັດຊັງ ລົດໃຫຍ່ໃສ່ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 150,000 ກີບ, ລົດຈັກໃສ່ໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດຕື່ມໃສ່ກະຕຸກກັບບ້ານ.

ໝາຍເຫດ: ເພື່ອໃຫ້ລົດທຸກຄັນ ໄດ້ໃສ່ນຳກັນ ແລະເປັນການແກ້ໄຂຊົ່ວຄາວ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button